Ürünler

Parafinde ürün çeşitliliğimiz ve kalitemiz ile sektörünüz için güvenilir çözümler sunuyoruz.

Genel itibarıyla ham petrolün rafinerasyonundan yan ürün olarak çıkan parafin; özel tekniklerle saflaştırılıp yağ oranı, donma noktası, rengi ve kokusu iyileştirildikten sonra kullanıma hazır hale getirilir. Genel olarak 45°C ile 72°C donma noktasına ve %1 ile %35 yağ oranı arasında çeşitli özellik ve kristal yapıdaki parafinler, Mercan Kimya tarafından üretilerek müşterilerin kullanımına sunulmaktadır.

Parafin başta mum sektörü olmak üzere orman, kâğıt, inşaat, tarım, kaplama, fizik tedavi, tıp ve kozmetik sektörlerinde yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Parafinin kimyası gereği su itici ve reaksiyon vermeyen (inert) nitelikte olmasından dolayı, suyun istenmediği ya da olumsuz etkiler oluşturduğu uygulamalarda su itici ajan olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca yapısı gereği ısıl iletkenliği düşük olan parafin bir izolasyon malzemesi gibi davranış gösterdiği için; kaplama, fizik tedavi, kozmetik ve tıp alanlarında da sıklıkla kullanılmaktadır.

Mercan Kimya sürekli araştırmayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kendisine amaç edinmiştir. Yenilikçi ve yerleşmiş AR-GE kültürü sayesinde üretmiş olduğu standart parafin ürünlerinin yanı sıra, müşterilerinin isteğine uygun ya da parafin kullanım alanının gereksinimlerine göre karşılıklı iş birliği yapılarak özel parafin dizaynları da yapmaktadır.

Mercan Kimya; parafin emülsiyonlarında yüksek performans, kullanım kolaylığı ve güvenliği ile verimliliğinizi artırır.

Parafin emülsiyonları, parafinin özel emülgatör ve hedef sektörün kullanıma uygun çeşitli katıklar ile karıştırılarak su ile homojen olarak karıştırılması ile elde edilen karışımlardır. Emülsiyonlar; anyonik, nonyonik ve katyonik karakterde bulunabilmektedir. 

Parafin emülsiyonları; kullanım kolaylığı, oda sıcaklığında sıvı fazda bulunması, kaydırıcı özellikte olması, parafinden kaynaklı su itici özelliği taşıması, sektörel olarak anyonik, nonyonik veya katyonik ortamlarda rahatlıkla kullanılabilmesi ve yanmaz özellikte olması nedeniyle başta orman endüstrisi olmak üzere beton, alçı, cam/taş yünü ve kâğıt sektöründe aktif olarak ve yüksek performans ile kullanılmaktadır. 

Mercan Kimya tarafından iyonik karakterlerine göre anyonik, nonyonik ve katyonik nitelikte, aktif madde bileşeni olarak %20’den %60’a kadar çeşitli sektörlere uygun karakterde emülsiyonlar ileri teknoloji ile üretilmektedir.

Aynı zamanda %60’lık aktif madde içerikli emülsiyonla Türkiye’nin ilk ve tek yüksek konsantrasyonlu, stabil emülsiyon üreticisi olan Mercan Kimya; söz konusu emülsiyonu TÜBİTAK projesi ile geliştirerek başta orman endüstrisi olmak üzere bütün sektörler için aktif olarak üretimini gerçekleştirmektedir.

Vazelinde Mercan Kimya Kalitesi

Farklı özellik ve nitelikteki çeşitli wax’ların karışımından elde edilen vazelin; özel işlemlerle rengi, kokusu ve yumuşaklığı iyileştirildikten sonra müşteri kullanımına sunulan bir malzemedir.

Genellikle kaydırıcı ve yumuşatma özelliği bulunan vazelin; kullanım sektörü ve iklim şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle penetrasyon bakımından 100 - 160 mm/5 sn. aralığında, donma noktası olarak 50 - 60°C arasında özelliğe sahiptir.

Mercan Kimya tarafından üretilen vazelin; başta kozmetik firmaları olmak üzere sağlık, tedavi, tıp, mekanik endüstrilerinde sıklıkla ve güvenli biçimde kullanılmaktadır.

Merwax Cleanex       

Merwax Cleanex içeriğindeki aktif madde; sıcak ve soğuk koşullarda kullanılabilir ve sıcaklık düşüşü nedeniyle oluşan reaksiyon hızında neredeyse hiç azalma göstermez.

Çözünmüş aktif madde iyonlaşır. Bakteri, mantar ve virüs gibi mikroorganizmalar ile direkt olarak reaksiyona geçerek mikroorganizma hücre yapısının geri dönülemez şekilde yıkılmasını sağlar. Bu oksitleme reaksiyonu mikroorganizmaların etkili bir şekilde öldüğünü ve Merwax Cleanex’e karşı herhangi bir direnç̧ kazanma şanslarının olmadığını garanti eder.

Merwax Cleanex’deki aktif maddenin yüksek kararlılığı rezervuar kapasitesi özelliği kazandırır. Dolayısıyla aktifliği tek seferde harcanmaz ve daha uzun süre etkin kalır. Mikrobiyal yıkım mekanizması temelde bir oksidiyon olduğundan dirençli organizmalar oluşturmaz.

Aktif maddede radikallerin oluşumu daha kontrollü̈ şekilde olur. Sabit ancak daha düşük bir hızda seçici davranır ve sıcaktan bağımsızdır. Mikrobiyal tüm yüzeyler (metal, plastik vb.) üzerinde etkili olduğu gibi hayvanlar ve dezenfektana maruz kalan kişiler için güvenlidir.

GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER