İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 • Mercan Kimya, 1977’den bu yana değişen ve gelişen yapısını, yeni teknoloji ve pazarların yanı sıra insan kaynaklarına da yatırım yaparak güçlendirmeye devam etmektedir.
 • Kuruluşundan bu yana, uzun yıllardır emek vermeye devam eden uzman çalışan ve yönetici kadrolarının yanı sıra, bu deneyimi ileriye taşıyacak genç yetenekleri bünyesine katan Mercan Kimya sürekli gelişim politikasını insan kaynaklarında da uygulamaktadır.
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi doğrultusunda Mercan Kimya stratejik hedefleri baz alınarak tüm çalışanların görev tanımlarına uygun hedef ve yetkinlikleri belirlenmektedir.
 • Şirket içi ve dışı eğitim programları, yatırım projeleri ve komite çalışmaları ile çalışanlarına çeşitli kariyer olanakları sağlayan Mercan Kimya aynı zamanda performans değerlendirme süreci ile çalışanlarının verimliliğini ve başarılarını kariyerleri doğrultusunda desteklemekte ve iyileştirme alanları için eğitim/gelişim planları oluşturmaktadır.
 • Çalışanlarının sağlığı ve güvenliğine özel önem veren Mercan Kimya, her çalışanın işe girdiği günden itibaren iş güvenliği konusunda alması gereken önlemler ile ilgili eğitimlerini vermekte ve iş ortamında bu konuda sürekli iyileştirme çalışmaları sürdürmektedir.
 • Adil ve standartlara dayalı olan ücret sisteminde, piyasa koşullarına uygun ücretlendirme ve yan olanakların yanı sıra performansa dayalı ödüllendirmeler de yapılmaktadır.
 • Çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak etkin, etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmaktadır.

 

KARİYER YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

 • Şirketimizde kariyer planlama modeli; performans, yetkinlik, eğitim ve gelişime dayalı olarak hazırlanmaktadır.
 • Pozisyonlardan beklenen yetkinlik için nitelikler ve şirket hedefleri doğrultusunda kişisel ve mesleki gelişim planları oluşturulmaktadır.
 • Kariyer Matriksleri ve şirket içi yetkinlik envanteri kullanılarak çalışanlarımıza terfi, yatay geçiş, rotasyon, iş geliştirme gibi kariyer seçenekleri sunulmaktadır.

 

EĞİTİM POLİTİKAMIZ 

 • Çalışanların bağlılığının ve gelişimlerinin sürekliliğini sağlayacak bir eğitim politikası izlenmektedir.
 • Kariyer planlama ve performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda çalışanlarımızın eğitim ve gelişim planları her yıl insan kaynakları departmanı tarafından oluşturulmaktadır.
 • Eğitim politikamız; eğitim ve gelişim faaliyetlerimizin öğrenen organizasyon bakış açısı ile sürekli geliştirilmesi, yaratıcı bakış açılarının ve farklılıkların desteklenmesi, liderliğin sürekli güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.

 

İŞE ALIM POLİTİKAMIZ

 • Seçme ve yerleştirme sürecinde adayların yetkinliklerini ve potansiyelini öncelikli olarak değerlendiren şirketimiz, deneyimli çalışanlarının yanı sıra kariyer hayatına yeni başlayacak potansiyeli yüksek gençlere de kariyer ve gelişim olanakları sağlamaktadır.
 • Uzman İK ekibi iş birimlerinin özgeçmiş üzerinden onayladığı adaylarla telefon mülakatı yaparak sürece başlar. İlgili pozisyon için gereklilikler üzerinden geçerek olumlu bulunan adaylar için yüz yüze mülakat organize edilir.
 • Mülakat süreçlerinde olumlu bulunan adaylara referans kontrolü yapılıp teklif sürecine geçilir. İşe alım süreçleri olumlu ilerlemeyen adaylara mail ya da telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

 

İş Başvurusu Formu